Luonnolliset ehkäisymenetelmät ja kehonlukutaito – Suvi Lehtilän haastattelu, osa 2/2

Tervetuloa Menkkablogin Asiantuntija -palstalle! Syksyn toinen asiantuntija on kiertotietoisuuskouluttaja Suvi Lehtilä, joka tarjoaa neuvontaa Sinun Kiertosi -yrityksessään.

Tämä on kaksiosaisen haastattelun toinen osa.[Lue osa 1 täältä.] Menkkablogin lukijat saivat kysyä kiertotietoisuuteen liittyvistä asioista. Tässä heidän 8 kysymystään, ja Suvin vastaukset niihin:


Suvi. [kuvan oikeudet Suvi Lehtilä / Sinun Kiertosi]

Kehonlukutaito erityisesti kiinnostaa! Aika vieras aihe itelle!

Kehonlukutaito (engl. body literacy) on käsite, joka pitää sisällään kiertotietoisuuden eli taidon ymmärtää kuukautiskierron tapahtumia, hormonaalisia muutoksia ja sitä kautta hedelmällisen / hedelmättömän ajan tunnistamista.

“Kun ymmärrämme erilaiset oireet kehon viesteinä, voimme reagoida niihin jo silloin, kun keho vasta kuiskailee.”

Kehonlukutaito on myös herkistymistä ylipäänsä kehon merkeille ja viesteille. Kun olemme kehonlukutaitoisia, ymmärrämme, millaisia vaikutuksia erilaisilla sisäisillä ja ulkoisilla tekijöillä meihin on.

Kun ymmärrämme erilaiset oireet kehon viesteinä, voimme reagoida niihin jo silloin, kun keho vasta kuiskailee, ettei jokin asia elämässämme edistä hyvinvointiamme tai saa aikaan merkittävää epätasapainoa. Tällöin kehon ei kenties tarvitse koskaan alkaa huutamaan. Kehon huutaessa oireet nimittäin saattavat olla jo niin lamaannuttavia, että on erittäin vaikea työskennellä tasapainon saavuttamiseksi ilman merkittävää apua ja tukea ammattilaisilta.

Mitä kaikkia [luonnollisia] ehkäisymenetelmiä on olemassa, ja miten ne toimii?

Luonnollisen ehkäisyn menetelmiksi luetaan paitsi kiertotietoisuuteen perustuvat menetelmät, myös rytmi- tai kalenterimenetelmä, ehkäisysovellukset- ja tietokoneet, laktationaalinen amenorrea -menetelmä (LAM) ja keskeytetty yhdyntä. Käytännössä mikä tahansa menetelmä, joka ei ole keinotekoinen menetelmä on luonnollinen menetelmä.

Suurin osa luonnollisen ehkäisyn menetelmistä perustuu hedelmällisen ajan tunnistamiseen ja yhdynnän välttämiseen hedelmällisenä aikana. LAM perustuu (tiukoin kriteerein toteutetun) täysimetyksen ovulaatiota estävään vaikutukseen. Keskeytetty yhdyntä taas siihen, ettei yhdyntää jatketa siemensyöksyyn asti. Kiertotietoisuuteen perustuvat menetelmät sekoitetaan usein rytmi- tai kalenterimenetelmään, mutta kalenterimenetelmissä ei kartoiteta kehon merkkejä vaan pyritään laskemaan edellisten kiertojen kokonaispituuksien perusteella kierron todennäköinen hedelmällinen aika.

Kiertotietoisuuteen perustuvia menetelmiä ovat:

  • symptotermaaliset menetelmät kuten Justisse* ja Sensiplan*
  • kohdunkaulan liman kartoittamiseen perustuvat menetelmät kuten Billings* ja Creighton*
  • kohdunkaulan liman kartoittamisen + hormonitasoja mittaavan monitorin yhdistävä Marquette*
  • yksinkertainen, ilman varsinaista kartoittamista toimiva Two Day* -menetelmä
  • Cycle Beads*, joka on itse asiassa kalenterimenetelmän variaatio

[*kaikkien näiden menetelmien tehokkuus perustuu niiden oikeaoppiseen sekä tehokkaaseen käyttöön, johon perehdyttävät kunkin menetelmän valtuutetut kouluttajat. Haastateltu, Suvi Lehtilä, on Justisse-menetelmän kouluttaja.]

Luonnollisen ehkäisyn menetelmistä luotettavimpia ovat symptotermaaliset kiertotietoisuuteen perustuvat menetelmät. Ne voivat täydellisellä käytöllä olla 99,4-99,6% ja tyypilliselläkin käytöllä 97,8-98,4% luotettavia. Suhteellisesti vähiten luotettava luonnollisen ehkäisyn menetelmä on keskeytetty yhdyntä, joka on täydellisellä käytöllä 96% ja tyypillisellä käytöllä 82% luotettava. Tosin tutkimus keskeytetyn yhdynnän osalta on puutteellista. Vaikka hyvinkin laadukasta tutkimusta luonnollisen ehkäisyn menetelmistä ja niiden luotettavuudesta on tehty, lisää tarvittaisiin.

Ihmisillä menee helposti sekaisin lääkkeetön ja luonnollinen. Esimerkiksi kuparikierukka ja kondomi ovat lääkkeettömiä menetelmiä, mutta silti keinotekoisia. Samoin esimerkiksi erilaisia yrttejä on historian saatossa – ja nykyäänkin – käytetty ehkäisykeinona, mikä saattaa kuulostaa luonnolliselta. Kuitenkin myös yrttien käytölllä pyritään muokkaamaan kehon toimintoja eli ne luokitellaan keinotekoiseksi ehkäisyksi.

Voit lukea kiertotietoisuuden käytöstä ehkäisymenetelmänä ja muista luonnollisen ehkäisyn menetelmistä sekä niiden luotettavuudesta tarkemmin esimerkiksi Sinun Kiertosi -sivustoni seuraavista artikkeleista:

Mitä mieltä olet hormonikierukasta?

Hormonikierukka toimii kehossa hormonihäiritsijänä aivan niinkuin kaikki muutkin lääkkeelliset ehkäisyvalmisteet. Olen erittäin huolissani ehkäisylääkkeiden laajamittaisesta käytöstä sekä niiden pitkäaikaisvaikutuksista niin yksilötasolla, yhteiskunnallisesti kuin ympäristön kannalta. Kannatan kuitenkin tietoon perustuvaa päätöksentekoa eli pidän erittäin tärkeänä, että meillä on ehkäisyvaihtoehtoja, joista valita kussakin elämäntilanteessa toimivin ratkaisu.

Valitettavasti tietoon perustuva päätöksenteko ei nykyisellään useinkaan toteudu.

Hormonikierukasta liikkuu paljon virheellistä tietoa niin käyttäjien kuin terveydenhuollon ammattilaistenkin keskuudessa. Sen väitetään vaikuttavan ainoastaan paikallisesti kohdussa ja kuukatiskierron jatkuvan normaalisti kierukasta huolimatta. Tämä ei pidä paikkaansa. Kierukoiden sisältämä levonorgestreeli toimii hormonihäiritsijänä, aivan niinkuin muutkin ehkäisyvalmisteiden sisältämät yhdisteet, jotka liikkuvat verenkierron mukana kaikkialle kehoon. Joten vaikka munasarjojen toiminta ei lamaannu aivan yhtä totaalisesti kuin esimerkiksi yhdistelmäehkäisyvalmisteita käytettäessä, valmiste häiritsee sekä munasarjojen että aivolisäkkeen toimintaa. Vierasesine kehossa voi tuoda lisäksi mukanaan muitakin ongelmia.

Voiko hormonikierukan kanssa tehdä kiertotietoisuusharkkoja?

Havaintojen tekemistä voi toki harjoitella missä tilanteessa tahansa, myös silloin, kun kiertoa ei ole. Ehkäisylääkkeitä käytettäessä on kuitenkin hyvä tiedostaa, että samalla havainnoidaan aina osittain myös lääkkeiden vaikutuksia. Kaikki ehkäisylääkkeet esimerkiksi muokkaavat kohdunkaulan rauhasia ja niiden toimintaa, joten kohdunkaulan liman kartoittaminen voi olla vaikeaa tai turhauttavaa.

Kartoittaminen voi kuitenkin esimerkiksi auttaa ymmärtämään, miten ehkäisyvalmiste kehon toimintoihin vaikuttaa. Jos on vaikka aikaisemmin yrittänyt lopettaa hormonaalisen ehkäisyn, mutta lopettaminen on johtanut vaikeisiin oireisiin, minkä vuoksi ehkäisylääke on pitänyt aloittaa uudestaan, voi olla helpompaa, jos aloittaa kartoittamisen ja pyrkii korjaamaan syitä vaikeiden oireiden taustalla jo ennen valmisteen lopettamista.

Jos on huono ajanhallinta ja keskittymiskyky niin kandeeko edes aloittaa tarkkailemaan?

Riippuu siitä, onko aika ylipäänsä oikea kiertotietoisuuden opettelemiselle. Jos kiertotietoisuus on selvästi jotain, mitä haluat oppia ja olet valmis suuntaamaan energiasi uuden taidon opettelemiseen, niin kyllä.

Havaintojen tekeminen ja kartoittaminen itsessään ei vie päivästä kuin muutaman minuutin. Mutta niin kuin aina, kun opettelemme uutta taitoa elämässä, alkuvaiheessa vaaditaan kärsivällisyyttä ennen kuin kartoittaminen muuttuu rutiiniksi. Ilman kunnollista ajanhallintaa ja keskittymiskykyäkin kykenemme kuitenkin yleensä suoritutumaan monista päivittäisistä rutiineista kunnialla.

Jos kiertotietoisuutta harjoitellessa tulee voimakas vastustus kartoittamista kohtaan, voi olla kyse siitä, että emme halua tai ole valmiita kohtaamaan sitä maisemaa, mikä kiertotietoisuuden tarjoamasta ikkunasta kenties avautuu.

Onko pelkästään säännöllinen kierto normaalia vai onko epäsäännöllinenkin normaalia?

Riippuu täysin siitä, missä elämäntilanteessa ollaan ja toisaalta myös siitä, mitä epäsäännöllisellä tarkoitetaan. Tietyissä elämänvaiheissa, kuten puberteetissa ja vaihdevuosissa, epäsäännöllinen kierto voi olla normaali osa käynnissä olevaa muutosprosessia. Hedelmällisen iän alku- ja loppupäässä ovulaatio ei usein tapahdu säännöllisesti, mikä voi johtaa epäsäännölliseen kiertoon ja muihinkin kuukautiskiertoon liittyviin haasteisiin. Myös hedelmällisyyden palautuessa synnytyksen jälkeen ja imetyksen aikana epäsäännöllisyys on normaalia.

Toisaalta kuukautiskierron ei tarvitse olla päivälleen saman pituinen joka kerta ollakseen normaali. Myytti 28-päiväisestä kierrosta, jossa ovulaatio tapahtuu päivänä 14 on tiukassa ja esimerkiksi hormonitasojen mittaukset tehdään yleensä tällä oletuksella. Todellisuudessa kierron kokonaispituuden vaihtelu on täysin normaalia, koska niin monet asiat vaikuttavat kuukautiskiertoon: stressi, sairastelu, matkustelu, se mitä syöt, mille altistut, ihmissuhteet… Lista on loputon ja voisikin sanoa, että esimerkiksi ovulaation siirtyminen myöhemmäksi ja siten kierron piteneminen silloin, kun olet stressaantunut tai sairastat on itse asiassa hyvin normaalia – ja merkki siitä, että viisas kehosi ymmärtää siirtää hedelmällistä aikaa tilanteessa, joka ei vaikuta kovin optimaaliselta raskaudelle.

Pelkästään kierron kokonaispituuden tai sen vaihtelun perusteella ei yleensä voida päätellä kovinkaan paljoa kierron terveydestä. Kiertoa kartoittamalla sen sijaan saadaan hyvinkin tarkkaa tietoa kierron tapahtumista ja eri vaiheista, jolloin niitä voidaan verrata ns. normaaleihin parametreihin.

Mistä epäsäännöllinen kuukautiskierto johtuu?

Hyvä kysymys. Se voi johtua monista seikoista.

Omassa työssäni asiakkaiden kanssa pidän tärkeänä ensimmäiseksi selvittää, onko kierto todella epäsäännöllinen vai onko kyse normaalista vaihtelusta tai elämäntilanteesta, jossa epäsäännöllisyys kuuluu asiaan. Toiseksi haluan tarkastella kierron eri vaiheita, jotta saadaan selville onko kierto ovulatorinen, ja miten se muuten vastaa normaalin parametreja.

“–kiertoon liittyvät häiriötilat ovat aina merkki siitä, että keho yrittää kertoa jotain.”

Syitä epäsäännölliselle kierrolle ja tapoja säännöllistää sitä on yhtä monta kuin ihmisiä, joilla kuukautiskierto on, mutta yleisesti voidaan sanoa, että epäsäännöllinen kierto kertoo epäsuotuisista elinoloista. Taustalla voi olla jokin diagnosoitavissa oleva häiriötila, kuten PCOS, mutta itse asiassa vielä senkin taustalla ovat epäsuotuisat olosuhteet. Kyse voi olla ravinnosta, unesta, ihmissuhteista, kemikaaleista, fyysisistä, psyykkisistä tai emotionaalisista traumoista, luonnon rytmeistä irtaantumisesta, yhteiskunnallisesta epätasa-arvosta, oman sisäisen äänen huomiotta jättämisestä, erillisyyden tunteesta, mistä vain.

Olennaisinta on, että kiertoon liittyvät häiriötilat ovat aina merkki siitä, että keho yrittää kertoa jotain.

Miksi toisilla on lyhyt ja toisilla pitkä kierto?

Ovulatorisen kierron pituus riippuu follikkelivaiheen eli ovulaatiota edeltävän vaiheen ja luteaalivaiheen eli ovulaation jälkeisen vaiheen pituuksista. Luteaalivaiheen normaali pituus on 12-16 päivää, mutta follikkelivaiheen pituus voi vaihdella suhteellisen paljonkin eri ihmisten välillä ja toisaalta myös saman ihmisen eri kiertojen välillä.

Jos siis puhutaan normaalista ovulatorisesta kierrosta, niin toisilla on lyhyempi ja toisilla pidempi kierto siksi, että jotkut ovuloivat aikaisemmin ja jotkut myöhemmin. Kierto lasketaan alkavaksi kuukautisvuodon ensimmäisesttä päivästä ja kuukautisvuodon ajankohta riippuu ovulaation ajankohdasta.


Kiitos Suville vastauksista, on tärkeää jakaa ihmisiä voimauttavaa tietoa. ❤ Täältä voit lukea Suvin haastattelun osan 1/2, josta selviää muun muassa, mitä mieltä Suvi on kuukautisiin liittyvästä vihapuheesta.


Haastatellun Fertility Awareness -menetelmän kouluttaja Suvi Lehtilä, ja hänet löydät esimerkiksi hänen nettisivuiltaan, jossa Suvi kirjoittaa myös blogia. Tsekkaa myös Facebook-sivu @sinunkiertosi.

[kuvat: canva.com]

1 Comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s