Fertility awareness on paljon muutakin kuin luonnollinen ehkäisymenetelmä – Suvi Lehtilän haastattelu, osa 1/2

Tervetuloa Menkkablogin Asiantuntija -palstalle! Syksyn toinen asiantuntija on kiertotietoisuuskouluttaja Suvi Lehtilä, joka tarjoaa neuvontaa Sinun Kiertosi -yrityksessään.

Tämä on kaksiosaisen haastattelun ensimmäinen osa. Haastattelun toisen osan voit lukea täältä. Tässä ekat 6 kysymystä, ja Suvin vastaukset niihin:


Suvi. [kuvan oikeudet Suvi Lehtilä / Sinun Kiertosi]

Ensinnäkin,mitä on Fertility Awareness -menetelmä / kiertotietoisuus?

Kiertotietoisuuteen perustuvissa menetelmissä (englanniksi Fertility Awareness Based Methods eli FABMs) havainnoidaan kehon merkkejä eli biomarkkereita ja niissä tapahtuvia muutoksia. Havainnoitavat biomarkkerit ovat ensisijaisesti kohdunkaulan lima, kehon peruslämpötila ja tarvittaessa kohdunsuulla tapahtuvat muutokset. Muutokset näissä biomarkkereissa kertovat hormonaalisista muutoksista ja niitä kartoittamalla saadaan luotettavaa ja tarkkaa tietoa kuukautiskierron tapahtumista sekä sitä kautta paitsi hedelmällisyydestä, myös terveydentilasta.

Kiertotietoisuuden avulla voidaan kuukautiskierron hedelmällinen ja hedelmätön aika tunnistaa luotettavasti ja tarkasti ja tätä tietoa voidaan käyttää raskauden ehkäisyyn niin, että yhdynnästä pidättäydytään hedelmällisenä aikana. Raskautta yrittäessä taas varmistetaan, että yhdyntä ajoittuu nimenomaan hedelmälliseen aikaan.

Kehon merkkejä kartoittamalla saadaan myös paljon tietoa esimerkiksi hormonitasoista ja lisääntymisjärjestelmän terveydestä. Kierron kartoittaminen on monelle myös tapa tutustua paremmin omaan kehoon ja sen toimintoihin sekä ymmärtää paremmin oman kehon syklisyyttä.

“-puhunkin usein kuukautiskierrosta ikkunana kokonaisterveyteen.”

Koko kehon terveys heijastuu kuukautiskiertoon ja puhunkin usein kuukautiskierrosta ikkunana kokonaisterveyteen.

Miten kuukautiset nähdään, ja miten niihin suhtaudutaan menetelmän piirissä?

Kuukautisvuoto on kiertoa kartoittaessa yksi kartoitettava kehon merkki. Kuukautisvuodon määrään, kestoon ja laatuun kiinnitetään huomiota kuin myös vuotoa edeltäviin tai sen aikaisiin erilaisiin tuntemuksiin, kuten kipuihin.

Yleisesti kuukautiskierrosta puhuttaessa keskitytään usein lähes yksinomaan kuukautisvuotoon, mutta kiertotietoisuus auttaa ymmärtämään, että kuukautisvuoto on seuraus sitä edeltävistä tapahtumista ja siten fokus siirtyy myös kierron muihin vaiheisiin.

Vaikka kuukautisvuoto on huomiota herättävin kierron tapahtuma, ja esimerkiksi hormonaalinen epätasapaino usein heijastuu kuukautisvuotoon ja sen aikaisiin tuntemuksiin, muut kierron vaiheet ovat huomattavasti olennaisempia silloin, kun kartoitetaan hedelmällisyyttä tai pyritään ymmärtämään syitä epätasapainolle.

Kiertotietoisuuteen perustuvaa menetelmää opeteltaessa yksi olennaisin opittava asia on se, että mikä tahansa verinen vuoto ei välttämättä ole kuukautisvuoto. Kuukautisvuoto seuraa aina ovulaatiota, mutta kuukautisvuotoa muistuttavaa veristä vuotoa voi tulla vaikka ovulaatiota ei olisi tapahtunut. Säännöllisestikään toistuva verinen vuoto ei aina automaattisesti tarkoita säännöllistä ovulaatiota vaikka niin yleisesti oletetaan. Tähän liittyen on tärkeää ymmärtää, että hormonaalisilla ehkäisyvalmisteilla luotava säännöllinen verinen vuoto ei myöskään ole kuukautisvuoto, sillä lääkkeellinen ehkäisy pääsäntöisesti estää ovulaation. Ehkäisyvalmisteet eivät siis myöskään säännöllistä kiertoa vaan lopettavat sen. Keskustelu lääkkeistä pidettävän väliviikon ja sen mukanaan tuoman lääkkeellisen välivuodon hyödyistä sekä haitoista pitäisi ymmärtää oikeasta kuukautisvuodosta irrallisena keskusteluna.

Suvi kurkkaa pimppipuusta. [kuvan oikeudet Suvi Lehtilä/Sinun Kiertosi]

Miten sinusta tuli Fertility Awareness -kouluttaja? Miten päädyit lähtemään sille polulle?

Kiinnostukseni naiskehon toimintoja, kuukautiskiertoa, hedelmällisyyttä ja kokonaisvaltaista terveyskäsitystä kohtaan heräsi ensimmäisen lapseni syntymän jälkeen. Olin tuohon asti pitänyt kiinni yhteiskuntamme vallitsevasta paradigmasta, jonka mukaan erilaiset nimenomaan naiskehoon liittyvät häiriötilat ovat osoitus naiskehon viallisuudesta ja erilaiset bioteknologiset interventiot puolestaan keino pelastaa naiset omien kehojensa oikuilta. Samaan paradigmaan kuuluu myös käsitys hedelmällisyydestä jonakin, jota vastaan taistelemme paitsi silloin, kun haluamme tulla raskaaksi, jolloin puolestaan saatamme joutua taisteluun hedelmättömyyttä vastaan.

Raskaus ja synnytys kokemuksina herättivät minut ymmärtämään, että elän naiskehossa yhteiskunnassa, jossa normina on mieskeho. Aloin kyseenalaistamaan voimakkaasti monia yleisiä käsityksiä ja toimintatapoja, mitä tulee naiskehoon sekä sen normaaleihin toimintoihin kuin myös oireisiin ja häiriötiloihin.

Kiinnostuin kiertotietoisuudesta aluksi ensisijaisesti luonnollisena ehkäisykeinona, mutta ymmärsin pian kuukautiskierron kartoittamisen merkityksen sille paradigman muutokselle, jota olin käymässä läpi: hedelmällisyyttä vastaan ei tarvitsekaan taistella vaan sen kanssa voi työskennellä omaa kehoa ja hedelmällisyyttä normaalina kehon toimintona kunnioittaen. Myöskään oireita tai sairauksia vastaan ei tarvitse taistella. Sen sijaan voimme kehoa ja sen tarpeita kuuntelemalla oppia ymmärtämään syitä erilaisten oireiden taustalla ja päästä oireista työskentelemällä kehomme kanssa, ei sitä vastaan.

Kiertotietoisuus avasi minulle ikkunan kokonaisterveyteeni, mutta en löytänyt tästä maasta ketään, joka olisi auttanut minua tulkitsemaan näkemääni tai tukenut minua menetelmän käytössä. Omasta tarpeestani saada ammattimaista ohjausta ja tukea kiertotietoisuuden opetteluun sekä käyttöön nousi siis halu opiskella aihetta ja tarjota ammattimaista opetusta myös Suomessa.

Etsin keinoja kouluttautua, kävin Englannissa opintomatkalla tutustumassa kiertotietoisuuden opetukseen julkisessa terveydenhuollossa. Vuonna 2014 aloitin opintoni Justisse College Internationalissa, joka tarjoaa kansainvälisesti laajimman ammatillisen koulutuksen paitsi kiertotietoisuuden opetukseen, myös kokonaisvaltaiseen lisääntymisterveyden hoitoon. Valmistuin vuonna 2017 ja viralliset nimikkeeni ovat Fertility Awareness Educator (FAE) ja Holistic Reproductive Health Practitioner (HRHP).

Mitkä on parhaita hetkiä sun työssä?

Jaan tietoa, jonka kuuluisi olla osa jokaisen naiskehossa elävän initiaatiota omaan kehoon ja sen toimintoihin.

“-usein myös terveydenhuollon ammattilaiset hämmästyvät sitä, ettei omassa koulutuksessa ole puhuttu näistä asioista.”

Olen aina yhtä iloinen nähdessäni reaktiot, joita kiertotietoisuuden perusteista kertominen herättää. Yleisin reaktio esimerkiksi pitämilläni johdantoluennoilla ja ensimmäisillä tapaamisilla on järkytys siitä, että käsitys omasta kehosta ja sen toiminnoista on niin kauan ollut vaillinainen tai jopa virheellinen. Toinen yleinen reaktio on suuttumus siitä, ettei kukaan ole kertonut näitä asioita aikaisemmin ja usein myös terveydenhuollon ammattilaiset hämmästyvät sitä, ettei omassa koulutuksessa ole puhuttu näistä asioista.

Sinällään en tietenkään ole iloinen siitä, että ihmiset ovat järkyttyneitä tai suuttuneita, mutta nämä reaktiot antavat minulle uskoa siitä, että muutosta aletaan pikkuhiljaa vaatimaan. Parhaita hetkiä ovat tietysti myös ne, kun asiakkaat kertovat vuosia jatkuneiden oireiden, erityisesti kovien kipujen, helpottaneen tai, kun kauan odotettu ja toivottu raskaus saa alkunsa.

Mitä mieltä oot siitä, että kuukautisia haukutaan ja ällötään niin mediassa kuin yksityiselämässäkin?

Ensinnäkin yleisestä keskustelusta puuttuu usein kokonaan käsitys kuukautisista osana kuukautiskiertoa. Toisaalta kuukautiskierto sanana kutsuu kiinnittämään huomion juuri kuukautisvuotoon ja olisikin ehkä parempi, että puhuisimme mieluummin vaikka hormonaalisesta kierrosta.

Kuukautiskierto on nimittäin hedelmällisessä iässä olevan naiskehon tapa tuottaa hormoneja: estrgogeeneja, progesteronia ja testosteronia. Näiden hormonien tuotanto on osa koko kehon hormonaalista järjestelmää ja näillä hormoneilla on kehossa lukemattomia muitakin tehtäviä kuin lisääntymiseen liittyvät. Säännöllinen ovulaatio on olennainen osa toimivaa hormonijärjestelmää ja säännöllisen ovulaation seurauksena on säännöllinen kuukautisvuoto.

“–nyky-yhteiskunta on rakennettu mieskehoille, ei kehoille, jotka toimivat syklisesti–“

Mielestäni ei ole lainkaan liioiteltua sanoa, että negatiivinen suhtautuminen näin tärkeään osaan naiskehon normaalia toimintaa on misogynistista. Ylipäänsä nyky-yhteiskunta, ja esimerkiksi työmarkkinat, on rakennettu mieskehoille, ei kehoille, jotka toimivat syklisesti: menstruoivat, ovat raskaana, synnyttävät ja imettävät. Voidaan kysyä, ketä ja mitä palvelee se, että tietty osa ihmiskunnasta suhtautuu oman kehonsa normaaleihin toimintoihin häpeillen ja inhoten? Mitä se kertoo yhteiskunnan valtarakenteista ja sukupuolikäsityksistä? Kuukautisvihamielisyys on yhteiskunnallinen ja poliittinen kysymys.

On tosin myös huomattava, että monien henkilökohtainen kokemus kuukautisista on epämiellyttävä, kivulias ja jopa invalidisoiva ja siinä mielessä ymmärrän paremmin kuin hyvin, miksi monet kokevat kuukautisten vihaamisen oikeutetuksi. On kuitenkin erittäin ongelmallista, että kuukautisiin liittyvään kärsimykseen suhtaudutaan ikäänkuin se olisi normaali osa naiseutta ja annetaan tuskallisista kivuista tai putouksena virtaavasta vuodosta kärsivien ymmärtää, että sellaiset ne kuukautiset joillakin ovat. Ongelmallista on myös, että ainoaksi vaihtoehdoksi tarjotaan ehkäisylääkkeitä sen sijaan, että oireet ymmärrettäisiin kehon hätähuutoina ja merkkeinä vakavasta epätasapainosta.

Society for Menstrual Cycle Research on lanseerannut käsityksen kuukautiskierrosta vitaalielintoimintona. Tällä halutaan kiinnittää huomiota siihen, että aivan niin kuin mittaamme esimerkiksi verenpainetta, pulssia tai hengitystiheyttä saadaksemme selville asioita ihmisen terveydentilasta, myös kuukautiskierrolla on valtava potentiaali diagnostisena työkaluna.

Suvi tarjoaa kiertotietoisuuden (Fertility Awareness) opetusta sekä ehkäisyyn, hedelmällisyyteen, raskauden suunnitteluun ja muuhun seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvää neuvontaa Sinun Kiertosi -yrityksessään. [kuvan oikeudet Suvi Lehtilä/Sinun Kiertosi]

Mitä kiertotietoisuusmenetelmään tutustuminen on antanut sinulle henkilökohtaisessa elämässäsi? Mikä on muuttunut?

Kiertotietoisuuden löytäminen, menetelmän opettelu, HRHP-opintoni ja kaikki täydentävä koulutus sekä kokemus, mitä olen lisääntymis- ja seksuaaliterveyden saralla kerryttänyt, ovat muuttaneet hyvin perustavaalaatua olevalla tavalla sitä, miten näen maailman ja itseni osana sitä.

“Näen esimerkiksi lisääntyvien kuukautiskiertoon ja hedelmällisyyteen liittyvien haasteiden ja ongelmien olevan yhteydessä koko sen ekosysteemin epätasapainoon, jonka osana elämme.”

Itselleni omissa käsissä oleva ehkäisy, hedelmällisyys ja terveys ovat muodostuneet olennaiseksi ja itsestäänselväksi osaksi elämääni. Oman kehon syklisen luonteen ymmärtäminen on auttanut minua hyväksymään, että eri kierron vaiheissa minua kiinnostavat erilaiset asiat ja tehtävät ja pystyn hyödyntämään tätä jokapäiväisessä elämässä.

Aivan konkreettisena muutoksena on se, että niin fyysinen kuin henkinen terveyteni on parantunut huimasti. Toinen lapseni syntyi vuosi sitten ja oli mieletöntä huomata, millainen merkitys kiertotietoisuuden mukanaan tuomalla kehonlukutaidolla oli paitsi raskauden suunnittelussa myös siinä, miten koin raskauden sekä synnytyksen ja sen jälkeisen ajan.

Mitä enemmän ymmärrän kehon kokonaisvaltaisuutta, sitä enemmän tulen myös tietoiseksi kaiken olevan kokonaisvaltaisuudesta ja meistä ihmisistä osana vielä paljon suurempaa kokonaisuutta. Näen esimerkiksi lisääntyvien kuukautiskiertoon ja hedelmällisyyteen liittyvien haasteiden ja ongelmien olevan yhteydessä koko sen ekosysteemin epätasapainoon, jonka osana elämme.


Kysymyksiin vastasi Fertility Awareness -menetelmän kouluttaja Suvi Lehtilä, ja hänet löydät esimerkiksi hänen nettisivuiltaan, jossa Suvi kirjoittaa myös blogia. Tsekkaa myös Facebook-sivu @sinunkiertosi.


Haastattelun osan 2/2 voit lukea täältä. Siinä saamme Suvilta enemmän tietoa esimerkiksi tarkemmin luonnollisista ehkäisymenetelmistä, kehonlukutaidosta sekä epäsäännöllisestä kierrosta.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s