Alkuperäiskansojen kuukautisriitit ja -käsitykset – nämä 5 asiaa kuukautisista on unohdettu

Tein gallupin Menkkablogin lukijoille Facebookissa. Tässä tulokset:

Joten, menkkariitit it is!


Keskityn kirjoituksessa eri alkuperäiskulttuureiden riitteihin ja tapoihin menkkoihin liittyvien. Eri uskontojen kuukautiskäsitykset jätän suosiolla ulkopuolelle kuten myös wiccojen menkkariitit, jotta aihe pysyy tarpeeksi rajattuna. Toki kulttuuri ja uskonto punoutuvat tiiviisti yhteen.

Kirjoitus on jaoteltu viiteen teemaan, joiden huomasin nousevan esille eri alkuperäiskansojen kuukautiskäsityksistä. Kirjoitus painottuu Amerikan ja Australian alkuperäiskansoihin.

[En käytä sanaa ‘nainen’ kuvaamaan menkkaista henkilöä. Kuukautiset voivat olla myös miehillä, ja toisaalta kaikilla naisilla niitä ei ole. Alkuperäiskansoilla on myös usein erilainen sukupuolikäsitys kuin tiukka mies-nais -jako. Esimerkiksi useilla Amerikan alkuperäiskansojen heimoilla ja Hawaiin alkuperäiskansalla on käsitys ainakin kolmesta eri sukupuolesta. ]


1. Kunnioitus

Monet Amerikan alkuperäiskansat ovat pitäneet menkkaista henkilöä pyhänä erityisesti kuukautisten aikana. Heillä nähtiin olevan yliluonnollisia kykyjä, koska on erikoista, että pystyy vuotamaan verta kuolematta. Ja vieläpä usein suuriakin määriä.

Ajateltiin, että henkilö oli erityisen voimakas hengellisesti juuri kuukautisten aikaan. Myös erityisen tarkka intuitio liitettiin kuukautisiin. Joissain heimoissa menkkaisen puoleen käännyttiin, kun kaivattiin neuvoa, näkemystä, opastusta tai haluttiin ottaa yhteys korkeampiin voimiin.

Toiset heimot taas näkivät kuukautiset olivat kehon puhdistumisaikana.

2. Veren voima

Englanninkielen kuukautisia tarkoittava sana, menstruation, tulee kreikankielen sanoista men (kuukausi) ja menus (kuu ja voima). Onkin kuvaavaa, että kuuta ja voimaa tarkoittaa sama sana, sillä alkuperäiskansat näkivät kuukautiset voimallisina.

Kuukautisverta on pidetty pyhänä, ja pyhä tarkoittaa monessa yhteydessä samaa kuin tabu. Se miellettiin voimalliseksi nesteeksi, jonka kanssa ei saanut olla kontaktissa mikään tai kukaan sitä heikompi. Muutoin tälle saattoi aiheutua pahoja seurauksia.

Menkkaveri pystyi paitsi tuhoamaan jonkin voiman, myös tekemään eri asioista tai objekteista voimallisia. Siksi kuukautisverta on käytetty usein uhrauksen yhteydessä.

Kuukautisverta käytettiin rituaaleissa paitsi alkuperäiskansojen parissa, myös muinaisissa kulttuureissa, kuten Egyptissä ja Kreikassa. Faaraot neuvoivat papittaria ja pappeja juomaan kuukautisverta, sillä sen katsottiin syventävän heidän yhteyttään henkimaailmaan. Kreikassa menkkaverta käytettiin sen sijaan pelloilla lannoittamaan istutuksia.

3. Eristä(yty)minen

Muistan, kun teini-iässä luin ensimmäisen kerran, että alkuperäiskansojen keskuudessa naiset eristettiin heimosta kuukautisten ajaksi. Asia oli esitetty niin, että kuukautisia pidettiin heimoissa likaisina, eikä haluttu muun heimon joutuvan kosketuksiin asian kanssa.

Lienee kuitenkin ollut enemmän kyse varhaisten antropologien “länsimaisista silmälaseista”, joiden läpi he tulkitsivat heimojen elämää ymmärtämättä tarkoitusperiä ja symboliikkaa tapojen takana. Koska nainen lännessä oli miellettiin kehollisuudessaan lähemmäksi luontoa, ja täten alhaisemmaksi kuin mies, täytyihin näin olla kaikkialla.

Asia ei kuitenkaan ollut sitä, miltä ensisilmäyksellä näytti.

Henkilöt, joilla oli menkat, todella sulkeutuivat yhteisöstä erityisiin kuukautisajan tiloihin. Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut, että heidät olisi häädetty sinne, vaan he kokoontuivat omasta tahdostaan. Usein heimon jäsenten kuukautiset tulivat samaan aikaan, joten olivat kuukautismajat melkoisen täynnä. Siellä asuttiin menkkojen ajan, ja vuotavia rohkaistiin keskustelemaan nimenomaan heidän sukupuoleensa liittyvistä asioista sekä pohtimaan elämää henkisellä tasolla.

Menkkatiipiiseen siirryttiin siis kunnioittamaan tämän ajanjakson erityisiä voimia, ja rauhoittumaan ikiaikaisen viisauden ympärille muiden heimolaisten kanssa. Voitiin tehdä käsitöitä, puhella yhdessä sekä saatiin vapaata aikaa esimerkiksi ruuanlaitosta ja metsästyksestä.

4. Siirtymä / transformaatio

Kuukautiset on nähty alkuperäiskulttuureissa transformaation aikana.

Usein ensimmäiset kuukautiset olivat koko heimon yhteinen juhla. Ne nähtiin siirtymäriittinä aikuisuuteen, ja olivat siten suuri ylpeyden aihe. Esimerkiksi Cree-heimossa ensimmäisten menkkojen alkaessa henkilö vetäytyi marjapaastolle erilliseen majaan, johon isoäidit toivat saippuaa ja vettä. Tämän ajan henkilö käytti rukoilemiseen, erityisesti tätiensä ja isoäitiensä hengille, sekä hengelliseen pohdintaan ja oman tulevaisuuden visiointiin.

Paastoajia kannustettiin myös luovuuteen, ja ne esineet, joita teki marjapaaston aikana, auttoivat henkilöä hänen matkallaan aikuisuuteen.

Myös raskausaika nähtiin transformatiivisena tilana. Useimmat kohdulliset ihmiset pystyvät luomaan oman kehonsa kautta uutta elämää ja tämän voiman ihmeellisyyttä pidettiin arvossa.

5. Synkronisaatio

Australian alkuperäiskansoilla arvellaan olleen erityinen kokemus kuukautisten synkronisoitumisesta.

Kuukautisten tuleminen samaan aikaan on nähtävästi ennen ollut kohdullisen ihmisen peruskokemus ja samalla feminiinisen vallan lähde yhteisöissä. Kun synkronisoituminen on syystä tai toisesta katkennut ajan saatossa, ovat miehet saattaneet jatkaa tätä voimallista perinnettä rituaalisessa muodossa. Kuukautissynkron muodolliset rakenteet on siis siirretty eteenpäin historiassa miesten haltuun ottamina. He ovat voineet esimerkiksi kokoontua “menstruoimaan” yhdessä. Tätä on päätelty esimerkiksi Australian aboriginaalien Rainbow Snake -perinteen kuvaavan.

Myös Yurok-kansan parista on mainintoja menkkasynkrosta. Heimon kohdulliset vuosivat samaan aikaan, kuun sanelemaan tahtiin ja silloin oli aika vetäytyä arkisista velvollisuuksista toistensa keskuuteen rauhoittumaan.

Loppuun haluan laittaa suoran kuvauksen Australian aboriginaalien menkkasynkromyytistä.
Yolngu -kansoilla on kertomus Wawilak-sisaruksista. Tähän liittyy kertomus narusta tai nyöristä, jota sisarukset yhdessä punoivat, ja jota ei saanut punoa esimerkiksi aviomiehen kanssa:

String first made by the two Wawilak sisters at Mudawa, near Buckingham Bay. They saw a lot of honey, about which they made a string loop.

Later the elder sister made a figure of the yams in her sister’s hands: “She then looked inside the latter’s vagina and made another string figure.” Later still, “The sisters sat down, looking at each other, with their feet out and legs apart, and both menstruated. Each one made a loop of the other one’s menstrual blood, after which they put the string loops around their necks.” They were subsequently swallowed by “a Snake”

[Lähde: kts. artikkelin lopusta *]


Kuukautisten kunnioitus ja palvominen ovat jääneet suurelta osin patriarkaalisten yhteiskuntien nousun jalkoihin. Jumalatar-kulttuurit ovat joutuneet väistymään mieskeskeisten uskontojen edeltä.

Menkkamajoistakin kuulee nykyään enää kauhutarinoita. Meidän kuukautishistoriamme on kirjoitettu patriarkaalisesta näkökulmasta. Niiltä osin, kuin sitä ylipäätään on kirjoitettu. Jäljelle on jäänyt vain ranka, joka on muokattu sopimaan heteronormatiivisen, valkoisen kulttuurin tarinaan. Tarinasta on menetetty menstruoivaa voimauttava sävy ja perspektiivi.

Siksi meidän täytyy perehtyä itsellemme tärkeisiin asioihin, ja kirjoittaa niistä uudenlaisia tarinoita.


Lisää aiheesta:

  • Amerikan alkuperäiskansojen menkkariiteistä täältä.
  • Australian alkuperäiskansojen käsityksestä menkkasynkronisaatiosta täältä.
  • Amerikan alkuperäiskansojen sukupuolikäsityksestä täältä.
  • Keskustelua siitä, miksi kuukautisten tabuus voi olla ollut hyvä asia tässä artikkelissa.

*Kertomus Wawilak-sisaruksista, lähde:

McCarthy, F. D. 1960 The string figures of Yirrkalla. In Records of the American- Australian Scientific Expedition to Arnhem Land, vol. 2, An thropology and nutrition, ed. C. P. Mountford. Melbourne : Melbourne University Press.

Lue myös:

Miten menkat liittyy tasa-arvoon?

Katso tämä lyhäri menkoista, jos kaipaat lisää menkkavoimautumista.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s